Paul

琰小七:

年迈蔺晨视角:

        尝思故人非远,兵甲军胄,铮骨戎旅,鲜衣怒马,倥偬凛然。出则杀伐疆埸,战必勇。入则制杖庙堂,策必明。

        今汝辞然归去,虽肝肠泣碎,痛欲于之,余生何意,不如归去。然岂敢舍江山,弃幼主。奄息尚存,苟活耗阴。固朝事以平纷乱,守社稷以安天下,承陛下遗愿矣。

         然盼大限,期之尽至,以得见陛下雄姿绮容,之子于归。而余发霜鬓雪,英气荡存。见之,安能辨否?

评论

热度(331)